Normativa i funcionament

INFORMACIÓ GENERAL - CURS 2022-23

Tallers anuals

El període d’inscripció en línia s’obrirà a partir de l’1 de setembre a les 17 h a www.centrecivicporqueres.cat

Si teniu algun problema a l’hora de fer la inscripció, us atendrem presencialment, a secretaria o bé per telèfon en horari d’obertura.

Calendari

El curs 2022-23 presenta alguns canvis de calendari:

Les classes dels tallers anuals comencen el 19 de setembre per a tot l’alumnat.

El curs finalitzarà el 2 de juny per als tallers anuals d’adults, per a joves (teens) i per als d’en família (comparteix en família). Els tallers anuals infantils (mainada activa) finalitzaran el curs el 22 de juny.

El calendari de festius seguirà el calendari escolar 2022-2023 (exceptuant els dies festius de lliure disposició del centre).

Dies festius del curs 2022-2023: 12 d’octubre, 1 de novembre, 6, 7 i 8 de desembre, del 22 de desembre al 6 de gener (vacances de Nadal), del 3 al 10 d’abril (vacances de Setmana Santa), 1 i 22 de maig.

Els dies de classe que coincideixin amb festivitats no es recuperaran. 

Matrícula

La matrícula formalitza la vostra inscripció al curs 2022-23 i us garanteix els drets com a usuaris del Centre Cívic. Encara que feu més d’un taller, la matrícula només s’ha de pagar un cop. Aquesta taxa és de pagament obligatori i no es retornarà en cap cas. 

La matrícula només és obligatòria pels tallers anuals i per poder accedir al Rocòdrom.

La resta de d’activitats o formacions estan exemptes de pagar matrícula.

Si completeu el curs, us donarem la possibilitat de reservar plaça i gaudir d’un descompte en la matrícula per al pròxim curs 2023-24.

Tarifes:

 • MATRÍCULA ADULT (Més de 25 anys) - 30 €
 • MATRÍCULA INFANTIL (fins a 12 anys) - 20 €
 • MATRÍCULA FAMILIAR (adult + infant d’una mateixa unitat familiar) - 40 €. Suplement de 20 € per a cada membre de la família. La unitat familiar ha de domiciliar les quotes dels tallers en un mateix compte corrent.
 • MATRÍCULA JUVENIL (de 13 a 25 anys) - Gratuïta - Subvencionada per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Porqueres.

Descomptes:

 • 5 % de descompte, si feu 2 tallers anuals.
 • 10 % de descompte, si feu 3 tallers anuals.
 • 20 % de descompte, si feu 4 tallers anuals.
 • 10 % de descompte, si una unitat familiar fa un total de 4 tallers anuals. Els tallers en família comptabilitzen com a un únic taller.

Aquest descompte s’aplicarà a la quota mensual.

Normativa d'inscripcions

 • Cal omplir el formulari d’inscripció a través de www.centrecivicporqueres.cat.
 • Un cop feta la inscripció en línia rebreu un correu automàtic del tràmit. En menys de 48 h se us comunicarà a través de correu electrònic la disponibilitat de places de la inscripció realitzada i si heu estat admesos al grup.
 • Per formalitzar la inscripció s’ha d’efectuar el pagament de la matrícula mitjançant targeta bancària i facilitar l’IBAN per a la domiciliació bancària, presencialment, a la secretaria del Centre Cívic de Porqueres dins el període especificat per correu electrònic. El pagament de la matrícula marcarà l’ordre d’inscripció.
 • Si no feu el pagament de la matrícula dins el termini que s’ha comunicat en el correu electrònic, perdreu l’ordre d’inscripció i no es podrà garantir la disponibilitat de la plaça assignada.
 • La domiciliació mensual de la quota del taller es farà efectiva abans del dia 10 de cada mes d’octubre, novembre, desembre, gener, febrer, març, abril, maig i juny*. (*En el cas dels tallers anuals “mainada activa”.)
 • Si us voleu donar de baixa, heu de comunicar-ho a Secretaria abans del dia 20 del mes anterior. En cas que no s’hagi presentat la baixa abans del dia 20, es domiciliarà la quota del mes següent.
 • Si us doneu de baixa i després us voleu tornar a donar d’alta dins el mateix curs 2022-2023, haureu de tornar a abonar l’import íntegre de la matrícula.
 • Els rebuts que es retornin s’hauran de pagar de manera presencial a la Secretaria juntament amb els costos de devolució. Si la persona no paga el rebut, se la podrà expulsar de les classes fins que no l’hagi pagat.
 • cEl Centre Cívic de Porqueres es reserva el dret de modificar els horaris i els grups d’acord amb les inscripcions. Si en alguna classe no s’arriba al mínim d’alumnes inscrits, es reserva el dret de no portar-la a terme.

Descarrega't la informació general del curs 2022-23 aquí

NOVETATS:

“Dona-li la volta!” i “El Cívic a l’aire lliure”

Enguany hi haurà novetats respecte a l’oferta formativa, ja que desapareixerà el monogràfic del mes, però us proposem un nou projecte: “Dona-li la volta!”, una programació de tallers i activitats que reflexionen sobre un tema amb la voluntat de crear consciència crítica i contribuir a transformar una mica la nostra comunitat. Aquesta programació s’allargarà durant tot el curs i la primera edició serà sobre “LES 5 R DE L’ECOLOGIA (REDUIR - RECICLAR - REUTILITZAR - REPARAR - RECUPERAR).

L’altre canvi important serà la reducció del curs dels tallers anuals, exceptuant els infantils de “mainada activa”, ja que acabaran les classes el 2 de juny. Això no vol dir que acabem l’activitat, perquè amb “El Cívic a l’aire lliure”, us proposarem una programació que es durà a terme al juny i que ha estat pensada precisament per aprofitar el bon temps, les hores de sol i les ganes de gaudir de l’aire lliure.

Els tallers i les activitats d’aquestes noves iniciatives formatives estan exemptes de matrícula i es presentaran durant el curs. 

Normativa Rocòdrom

 • L’accés al rocòdrom requereix el pagament previ de la matrícula. La matrícula s’ha de formalitzar a Secretaria en l’horari d’obertura del Centre Cívic.
 • L’accés al rocòdrom estarà regulat per reserva prèvia a través del formulari de reserva que us facilitarem.
 • El cost del servei d’accés al rocòdrom serà d’un euro per cada sessió.
 • El màxim de sessions que un usuari pot reservar a la setmana serà regulat pel Centre Cívic.
 • Qualsevol usuari necessita el material específic per a la utilització del rocòdrom: peus de gat i magnesi líquid. Queda prohibit l’ús de magnesi en pols.
 • Qualsevol usuari serà responsable de conèixer les nocions bàsiques de les tècniques d’escalada i assumir el risc de la seva pràctica.
 • El Centre Cívic no es responsabilitzarà dels accidents o de les lesions que es puguin produir pel mal ús de les instal·lacions.
 • Els usuaris del rocòdrom han de vetllar pel bon estat de les preses i qualsevol anomalia o desperfecte detectat s’haurà de comunicar a la Secretaria del Centre Cívic.
 • Si no van acompanyats d’un adult responsable, els menors no podran utilitzar l’espai del rocòdrom.
 • En cap cas es pot superar l’aforament màxim permès al rocòdrom.
 • Els usuaris del rocòdrom han de respectar les activitats que s’hi estiguin realitzant, evitant interferir o molestar en el seu funcionament.
 • En cap cas es podrà menjar ni beure al rocòdrom (excepte aigua). Tampoc està permesa l’entrada d’animals ni de vehicles (bicicletes, patinets, etc.).

L’incompliment de les normes establertes en aquesta normativa constitueixen una infracció que pot donar lloc a la imposició d’una sanció i com a conseqüència l'expulsió temporal o permanent del Centre Cívic de Porqueres.

Descarrega't la normativa del rocòdrom aquí

Normativa general d'ús i funcionament de l'oferta formativa

 1. Oferta formativa:
 • L'oferta formativa del Centre Cívic de Porqueres s’estructura en tallers anuals (que segueixen el calendari escolar), monogràfics mensuals i tallers en línia.
 • Per poder accedir a l’oferta formativa és obligatori el pagament de la matrícula* i estar al dia del pagament de les quotes corresponents dels tallers.
 • Pots consultar la normativa d’inscripcions en aquest enllaç. (https://www.centrecivicporqueres.cat/ca/normativa-i-funcionament.html)
 • El Centre Cívic es reserva el dret a la modificació dels horaris dels tallers. Les modificacions seran comunicades i publicades a través dels canals de comunicació del Centre Cívic.
 • Els tallers tenen places limitades i si no arriben al nombre mínim d’alumnes inscrits, es poden suspendre.
 • En cas d’absència del professor, el Centre Cívic facilitarà un substitut o l’opció de recuperar les classes perdudes. Si no es poden recuperar les classes, es retornarà l’import de les classes no realitzades.
 • El Centre Cívic no es fa responsable de la pèrdua o robatori d’objectes personals dels alumnes.
 • No està permès entrar beguda ni menjar a l’aula (excepte aigua).
 • Hi haurà farmacioles a disposició de l'alumnat (en cas de petites ferides).

*Els monogràfics i tallers en línia queden exempts de matrícula.

 1. Assistència:
 • Per al bon funcionament dels tallers, cal que l’alumne assisteixi a l'activitat amb puntualitat.
 • El professorat farà un control d’assistència. S’agrairà la comunicació de les faltes d’assistència previstes a Secretaria o bé al professorat.
 • L’absència reiterada a l’activitat pot comportar la baixa del taller.
 • Les famílies que autoritzin els seus fills menors d’edat a marxar sols del Centre Cívic en finalitzar l’activitat, cal que ho comuniquin a Secretaria o al professorat.
 • Convé ser puntuals en la recollida dels infants, en cas de retard, us agrairem que truqueu al centre per comunicar-ho.
 1. Comunicació
 • Per tal de millorar la sostenibilitat i el respecte amb el medi ambient, les comunicacions i els formularis d’inscripcions es faran majoritàriament de manera telemàtica.
 • Els canals de comunicació del Centre Cívic són:
 • El personal administratiu i el professorat. Estem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte o petició, tant a Secretaria com a l’aula.
 • El butlletí informatiu del Centre Cívic s’enviarà periòdicament per correu electrònic. No és spam i et serà molt útil per estar al dia de les activitats i novetats del Cívic.
 • A través de Whatsapp pots contactar directament amb Secretaria en l’horari del centre. El professorat pot sol·licitar crear grups de Whatsapp per agilitzar la comunicació en els grups dels tallers.
 • Al web hi trobareu tota la informació relacionada amb l’oferta formativa del centre, formularis d’inscripció, compra d’entrades i agenda d’activitats.
 • Playoff és l’eina de gestió acadèmica del Centre Cívic. On es realitzen els formularis d’inscripció, les comunicacions i la gestió de protecció de dades.
 •  A les xarxes socials hi trobaràs tota l’actualitat del centre. Ens pots seguir a Instagram @civic_porqueres, a Facebook @civic.porqueres i a Vimeo (Centre Cívic Porqueres).
 • Cartellera. A l’entrada trobareu la cartellera amb informació de les activitats del Centre Cívic, del municipi i de l’entorn.
 1. Drets i deures de l’alumne:

Drets:

 • Tens dret a no ser discriminat o discriminada pel teu gènere, orientació sexual, capacitat, ètnia, color de pell, llengua, etc., i a rebre un tracte de respecte per part del personal del Centre Cívic, del professorat i de la resta d’usuaris del Centre Cívic.
 • Participar en el funcionament i la millora de la vida del Centre Cívic.
 • Sol·licitar la normativa d’ús i funcionament del Centre Cívic.
 • Proposar millores en la normativa d’ús i funcionament del Centre Cívic.
 • Rebre informació dels serveis i activitats que s’ofereixen al Centre Cívic.
 • Tenir espais adequats i segurs per realitzar l’activitat.
 • Rebre una formació de qualitat realitzada per professionals qualificats.
 • El pagament de la matrícula dona dret a l’alumne a una assegurança d’accident per l’activitat realitzada durant el curs.

Deures:

 • Tens el deure de no discriminar ningú pel seu gènere, orientació sexual, capacitat, ètnia, color de pell, llengua, etc., i de donar un tracte de respecte al personal del Centre Cívic, al professorat i a la resta d’usuaris del Centre Cívic.
 • Acceptar i respectar les normatives establertes pel Centre Cívic.
 • Respectar el material i les instal·lacions del Centre Cívic.
 • Complir les normes de convivència i respectar les activitats que s’estiguin realitzant evitant interferir o molestar en el seu funcionament.
 • Fer efectives les quotes dels tallers que cursis en els períodes acordats en la normativa d’inscripcions. https://www.centrecivicporqueres.cat/ca/normativa-i-funcionament.html
 • Els alumnes han de comunicar a la Secretaria del Centre Cívic qualsevol eventualitat o situació d’emergència que pugui dificultar el bon funcionament de les activitats i/o de les instal·lacions.
 • És responsabilitat de l’alumne aparcar correctament el seu vehicle en els espais habilitats per a aquest ús.
 • És responsabilitat de l’alumne fer un bon triatge dels residus i dipositar-los correctament en els contenidors habilitats al Centre Cívic.

L’incompliment de les normes establertes en aquesta normativa constitueixen una infracció que pot donar lloc a la imposició d’una sanció i com a conseqüència l'expulsió temporal o permanent del Centre Cívic de Porqueres.

Descarrega't la normativa general d'ús i funcionament aquí